લાગણીઓને શબ્દો દ્વારા નીરખવા આપનું સ્વાગત છે..

થોટ થેરાપી

થોટ થેરાપી

“થોટ થેરાપી” એ માત્ર વૈકલ્પિક ચિકિત્સા પદ્ધતિ ઉપરાંત ઘણુ બધુ છે.

“થોટ થેરાપી” નામ જ ઘણુ બધુ સૂચવી જાય છે.

વિચારો દ્વારા ચિકિત્સા !! પચવામાં થોડું અઘરું લાગે છે. પણ આ હકીકત છે.

“થોટ થેરાપી” એ યોગ, પ્રાણાયામ અને આધ્યામિકતા ઉપર વાંચન, મનન, ચિંતન કરી મ્હારા દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલી એક પદ્ધતિ છે.

તેમાં શ્વાસ ઉપરનું નિયંત્રણ, આપણા સુક્ષ્મ શરીરમાં આવેલ ચક્રો ઉપરનું ધ્યાન, વિચારોને નિયંત્રિત કરી યોગ્ય દિશામાં વળવાની રીત અને તે મારફતે જિંદગીને એક નવો રસ્તો ચીંધવાનો પ્રયત્ન છે ..

Advertisements

Comments on: "થોટ થેરાપી" (1)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: