લાગણીઓને શબ્દો દ્વારા નીરખવા આપનું સ્વાગત છે..

Archive for ઓક્ટોબર, 2007

ક્ષણ ક્ષણ મરતી રહી અપેક્ષા…

 Place for Shailya's Poems, Ghazals...etc…

Advertisements

માણસને નકામો કરી દીધો છે….

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket