લાગણીઓને શબ્દો દ્વારા નીરખવા આપનું સ્વાગત છે..

Archive for ફેબ્રુવારી, 2008

હક હું જતાવું છું…

From Shailya ni Ra…
Advertisements