લાગણીઓને શબ્દો દ્વારા નીરખવા આપનું સ્વાગત છે..

Archive for એપ્રિલ, 2008

સ્મિત તુ આપજે..

Advertisements

મઝધારે મહાલનારા…

From Shailya ni Ra…